• MODERN LUXURY APARTMENT

MODERN LUXURY APARTMENT

Tổng quan

  • Vị trí:Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
  • Diện tích:110m2
  • Đơn vị thực hiện:JDesign Co., LTD
  • Năm triển khai:2020