• THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ TIÊU CHUẨN

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ TIÊU CHUẨN

Tổng quan

  • Vị trí:Mỹ Đình - Hà Nội
  • Diện tích:74m2
  • Đơn vị thực hiện:JDesign Co., LTD
  • Năm triển khai:2020